Firma Stolárstvo Mačejovský patrí svojím pôsobením medzi malé podniky, a preto primerane svojim možnostiam operuje na jednoduchom trhu, resp. na obmedzených častiach trhov s obmedzeným rozsahom produktov.
   
    Keďže je vystavená silným konkurenčným tlakom, má jednoznačnú konkurenčnú stratégiu: získať konkurenčnú výhodu založenú na diferenciácii (cenovej aj kvalitatívnej). Túto konkurenčnú výhodu sa snaží dosiahnuť prostredníctvom neustáleho znižovania najmä výrobných nákladov a taktiež aj nákladov na zvolený segment trhu. Segment trhu tvoria zákazníci preferujúci drevené eurookná a drevené eurodvere.