Stolárstvo Mačejovský vzniklo dňa 09. augusta 1995.

Firma Stolárstvo Mačejovský sa začala špecializovať na výrobu okien a dverí. S narastajúcimi požiadavkami spotrebiteľov, no najmä rýchlym vývojovým trendom v oblasti výroby drevených okien a dverí sa firma sústredila na výrobu eurookien a eurodverí. Môžeme teda povedať, že firma Stolárstvo Mačejovský má v tomto segmente už 14 ročnú tradíciu a nemalé skúsenosti.